ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
3806
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Μπαρτζελιώτης, Λεωνίδας Κ.
Ἐπιμελητής: Χιόνης, Ν.
Ἐπιμελητής: Γαλάνης, Σ.
Τίτλος:
Σκέψις - Skepsis
Ὑπότιτλος Τόμου:
Περιοδικὴ ἔκδοση φιλοσοφίας καὶ διεπιστημονικῆς ἔρευνας - A journal for philosophy and inter-disciplinary research
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Περιοδικὸ
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα-Ὀλυμπία/Athens-Olympia
Ἔτος Ἔκδοσης:
1990-
ISSN:
1105-1582
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
21ος αἰώνας