ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
3805
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Dölger, Franz
Συγγραφέας: Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ.
Συγγραφέας: Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι.
Συγγραφέας: Driesch, Hans
Συγγραφέας: Spranger, Eduard
Συγγραφέας: Lodge, Oliver Sir
Συγγραφέας: Ζερβός, Παναγιώτης
Συγγραφέας: Σκάσσης, Ἐρρίκος Α.
Συγγραφέας: Claparède, Eduard
Συγγραφέας: Carlini, Armando
Συγγραφέας: Ζέγγελης, Κωνσταντῖνος
Συγγραφέας: Ἐξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.
Συγγραφέας: Bartlett, F. C.
Συγγραφέας: Aliotta, Antonio
Συγγραφέας: Pillsbury, W. B.
Συγγραφέας: Spearman, C.
Συγγραφέας: Aster, Ernst von
Συγγραφέας: Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ.
Συγγραφέας: Österreich, T. K.
Συγγραφέας: Pauli, Richard
Συγγραφέας: Prohászka, Ludwig
Συγγραφέας: Kornis, Jules
Συγγραφέας: Κουκουλές, Φαίδων
Συγγραφέας: Bezdechi, St.
Συγγραφέας: Urban, Wilbur M.
Συγγραφέας: Rupp, Hans
Συγγραφέας: Δοντᾶς, Νίκος
Συγγραφέας: Κούζης, Ἀριστοτέλης
Συγγραφέας: Δένδιας, Μιχαὴλ Α.
Συγγραφέας: Thorndike, Edward L.
Τίτλος:
Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄
Ὑπότιτλος Τόμου:
Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἐν Ἀθήναις
Ἐκδόσεις:
Τύποις “Πυρσοῦ”
Ἔτος Ἔκδοσης:
1940
Ἀριθμὸς Σελίδων:
429 σ.
Τόμος:
Τόμος Α'
Τόμος:
Τόμος Α'
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΡ 03-1940
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λογικὴ [: Logic]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ [: History of Modern Hellenism]
Ψυχολογία [: Psychology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ψηφιακὴ Μορφὴ

: