ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
37018
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀθανασόπουλος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Βερτουδάκης, Βασίλειος
Συγγραφέας: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Συγγραφέας: Γεωργίου, Θεόδωρος
Συγγραφέας: Glucker, John
Συγγραφέας: Θανασᾶς, Παναγιώτης
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ.
Συγγραφέας: Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη
Συγγραφέας: Κεσίσογλου, Ἀλέξανδρος
Συγγραφέας: Κόντος, Παῦλος
Συγγραφέας: Λαμπρέλλης, Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Μαγγίνη, Γκόλφω Ε.
Συγγραφέας: Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Εὐαγγελία
Συγγραφέας: Μάρκος, Ἀντώνιος Γ.
Συγγραφέας: Μελισσίδης, Νικόλαος Σ.
Συγγραφέας: Μητροπούλου, Ἑλένη
Συγγραφέας: Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ.
Συγγραφέας: Παρισάκη-Γιανναράκη, Θεόπη
Συγγραφέας: Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β.
Συγγραφέας: Purtill, Richard
Συγγραφέας: Castle, Lilia
Συγγραφέας: Ράπτη, Γιούλη
Συγγραφέας: Σταβέλας, Ἀπόστολος Νικ.
Συγγραφέας: Τάσιος, Θεοδόσιος Π.
Συγγραφέας: Τερέζης, Χρῆστος
Συγγραφέας: Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα
Συγγραφέας: Τζουραμάνη, Εὐγενία
Συγγραφέας: Τσάλλα, Ἑλένη
Συγγραφέας: Τσέντος, Ἰωάννης Κ.
Συγγραφέας: Μανωλοπούλου, Χρυσή
Συγγραφέας: Τσώλης, Θεόδωρος
Ἐπιμελητής: Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
21ος αἰώνας