ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
36995
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Συγγραφέας: Ρόκου, Βασιλική
Συγγραφέας: Δημητριάδου, Εὐλαμπία
Συγγραφέας: Γουνελᾶ, Λητώ
Συγγραφέας: Μάργαρη, Ἑλένη
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Στεφάνου, Τάκης
Συγγραφέας: Πρώιμος, Κωνσταντῖνος Β.
Συγγραφέας: Μαγγίνη, Γκόλφω Ε.
Συγγραφέας: Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ.
Συγγραφέας: Μπενάτσης, Ἀπόστολος
Συγγραφέας: Κανάτσης, Τάσος
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Ἀριάδνη
Συγγραφέας: Μαυρογιῶργος, Γιῶργος
Συγγραφέας: Ψυχοπαίδης, Γιάννης
Συγγραφέας: Σαρακατσιάνος, Χρῆστος
Συγγραφέας: Ρόκος, Κυριάκος
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Βασίλης
Συγγραφέας: Χουλιαρᾶς, Γιῶργος
Συγγραφέας: Παπαγιάννης, Θόδωρος
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Γεώργιος Θ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας