ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
34987
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Δερμεντζόπουλος, Χρῆστος
Συγγραφέας: Πασχάλης, Βασίλης
Συγγραφέας: Διοματάρη, Μαριλένα
Συγγραφέας: Λέτσιος, Βασίλης
Συγγραφέας: Σακελλαριάδης, Θανάσης Γ.
Συγγραφέας: Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ.
Συγγραφέας: Κίσκιρα-Soderquist, Μάρθα
Συγγραφέας: Κράββαρης, Δημήτρης
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Ἐπιμελητής: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
21ος αἰώνας