ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
343
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Τίτλος:
Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Τόμος:
Τόμ. Α΄-Ε΄
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἀριστοτέλης
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
7-14/8/1978
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Θεσσαλονίκη
Τόμος:
Τόμ. Α΄-Ε΄
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999