ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
276
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Βιβλιογραφία: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Βιβλιογραφία: Σουγδουρῆς, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος
Βιβλιογραφία: Βλεμμύδης, Νικηφόρος
Βιβλιογραφία: Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος
Βιβλιογραφία: Κλαροντζάνος, Νικόλαος
Βιβλιογραφία: Κούρσουλας, Νικόλαος
Βιβλιογραφία: Βλάχος, Γεράσιμος
Βιβλιογραφία: Παπαβασιλόπουλος, Ἀναστάσιος
Βιβλιογραφία: Δαμοδός, Βικέντιος
Βιβλιογραφία: Καβαλλιώτης, Θεόδωρος
Βιβλιογραφία: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Δούκας, Νεόφυτος
Βιβλιογραφία: Βάμβας, Νεόφυτος
Βιβλιογραφία: Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λογικὴ [: Logic]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999