ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
25384
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μεταλληνός, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας: Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Τουρλίδης, Γεώργιος Ἀθ.
Συγγραφέας: Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ.
Συγγραφέας: Κούκκου, Ἑλένη Ε.
Συγγραφέας: Μάνος, Ἀνδρέας
Συγγραφέας: Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Γεωργοῦντζος, Παναγιώτης Κ.
Συγγραφέας: Νικολόπουλος, Φίλιππος
Συγγραφέας: Μπουροδῆμος, Εὐστάθιος Λ.
Συγγραφέας: Ρακιντζῆς, Ἐμμανουὴλ Τ.
Συγγραφέας: Σπαντίδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Χρυσόστομος, μητροπολίτης Μεσσηνίας
Συγγραφέας: Δέδες, Χ. Γ.
Συγγραφέας: Mbae, Justus
Συγγραφέας: Λίτσας, Φώτιος Κ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999