ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
24869
Γλῶσσα:
Λατινικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Migne, J. P.
Βιβλιογραφία: Βησσαρίων
Τίτλος:
Patrologia Graeca
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Belgium
Ἐκδόσεις:
Typographi Brepols
Ἔτος Ἔκδοσης:
χ.χ.
Ἀριθμὸς Σελίδων:
1144 σ.
Τίτλος τόμου:
Βησσαρίωνος τὰ εὑρισκόμενα πάντα
Ὑπότιτλος τόμου:
Bessarionis opera omnia
Τόμος:
Τόμος ΡΞΑ΄
Τίτλος τόμου:
Βησσαρίωνος τὰ εὑρισκόμενα πάντα
Ὑπότιτλος τόμου:
Bessarionis opera omnia
Τόμος:
Τόμος ΡΞΑ΄
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλοσοφία [: Byzantine Philosophy]
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ψηφιακὴ Μορφὴ

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53