ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23397
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Picon, Antoine
Συγγραφέας: Χατζῆς, Κωνσταντῖνος
Συγγραφέας: Belhoste, Bruno
Συγγραφέας: Βάρδα, Χριστίνα
Συγγραφέας: Bennett, Jim
Συγγραφέας: Νικολαΐδης, Εὐθύμιος
Συγγραφέας: Βλαχάκης, Γεώργιος Ν.
Συγγραφέας: Malaquias, Isabel
Συγγραφέας: Καρᾶς, Γιάννης
Συγγραφέας: Τερδήμου, Μαρία
Συγγραφέας: Ἀσημακόπουλος, Μιχάλης
Συγγραφέας: Καρκάνης, Ἠλίας
Συγγραφέας: Τανγκαλάκης, Δημήτρης
Ἐπιμελητής: Νικολαΐδης, Εὐθύμιος
Ἐπιμελητής: Χατζῆς, Κωνσταντῖνος
Τίτλος:
Conference Proceedings
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν - Ε.Ι.Ε.
Ἔτος Ἔκδοσης:
2000
Ἀριθμὸς Σελίδων:
149 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Science, Technology and the 19th century State
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
9-10 Ἰουλίου 1999
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Σῦρος
ISBN:
960-7916-14-Χ
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22117
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Πειραματικὴ Φιλοσοφία [: Experimental Philosophy]
Φιλοσοφία τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν [: Philosophy of Natural Sciences]
Φυσικὴ [: Physics]
Φυσικὲς Ἐπιστῆμες [: Natural Sciences]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1950 - 1999