ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22161
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Kuҫuradi, Ioanna
Τίτλος:
Proceedings of the first Balkan countries Seminar of Philosophy
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ankara
Ἐκδόσεις:
Türkiye Felsefe Kurumu
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
134 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Birinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
17-19 Nisan 1980
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ankara
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 398
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία [: Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999