ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
21956
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Νικολαΐδης, Εὐθύμιος
Ἐπιμελητής: Χατζῆς, Κωνσταντῖνος
Τίτλος:
Conference Proceedings
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Ἀριθμὸς Σελίδων:
170 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Science, Tecnology and the 19th century state: the role of the army
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
7-8 Ἰουλίου 2000
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Σῦρος
ISBN:
960-7916-28-Χ
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 20968
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
19ος αἰώνας 1850 - 1899
21ος αἰώνας