ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
2184
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ.
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Εὐαγγελία
Συγγραφέας: Καψωμένος, Ἐρατοσθένης Γ.
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Εὐθύμης
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Βιβλιογραφία: Ρήγας, ὁ Βελεστινλῆς
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999