ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19579
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Ἀποστόλης, Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Βησσαρίων
Βιβλιογραφία: Γαζῆς, Θεόδωρος
Βιβλιογραφία: Τραπεζούντιος, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Καμαριώτης, Ματθαῖος
Βιβλιογραφία: Λήσταρχος, Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Σουγδουρῆς, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος
Βιβλιογραφία: Κούρσουλας, Νικόλαος
Βιβλιογραφία: Βλάχος, Γεράσιμος
Βιβλιογραφία: Κάλλιστος, Ἀνδρόνικος
Βιβλιογραφία: Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Ἐλεαβοῦλκος, Θεοφάνης
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Μαυροκορδάτος, Ἀλέξανδρος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων
Βιβλιογραφία: Γραδενίγος, Ἰλαρίων
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κορυδαλικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους - Κορυδαλισμὸς [: The Interpretation of Aristotle by Korydaleus]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999