ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19548
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μακρίδης, Βασίλειος Ν.
Συγγραφέας: Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Ἀγγελικὴ Γ.
Συγγραφέας: Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η.
Συγγραφέας: Καραθανάσης, Ἀθανάσιος Ε.
Συγγραφέας: Moennig, Ulrich
Συγγραφέας: Wilson, Renate
Συγγραφέας: Schultheib, Ernest - Friedrich
Συγγραφέας: Καραμανώλης, Γεώργιος Ἐμμαν.
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Παναγιωτίδου, Ἰοκάστη Ε.
Ἐπιμελητής: Μακρίδης, Βασίλειος Ν.
Βιβλιογραφία: Ἑλλάδιος, Ἀλέξανδρος
Βιβλιογραφία: Βιζυηνός, Γεώργιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ [: History of Modern Hellenism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας