ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19034
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Τσουγιοπούλου, Νέλλυ
Συγγραφέας: Eckart, Wolfgang
Συγγραφέας: Nanninga, K. J.
Συγγραφέας: Luyendijk-Elshout, A. M.
Συγγραφέας: Bleker, Johanna
Τίτλος:
Deutsch-Niederländlische Medizinhistorikertreffen
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Münster
Ἔτος Ἔκδοσης:
1978
Ἀριθμὸς Σελίδων:
75 σ.
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΤΣΟΥΓ 01-16004
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἰατρικὴ [: Medicine]
Φιλοσοφία [: Philosophy]
Περιεχόμενα:

Tsoyopoulos Nelly, "Waren die 'Priestermediziner' Irrational? Beobachtung, Theoriebildung, logische Argumentation in der hippokratischen Medizin", σσ. 1-20

Eckart Wolfgang, "Der Streit zwischen Daniel Sennert (1572-1637) und Johann Freitag (1581-1641)", σσ. 21-36

Νarringa, K. J., "Die Ehre der Gicht", σσ. 37-48

Luyendijk-Elshout A. M., "Die Revolution und Reformation der Heilkunde. 'Arbeitsame und wohltätige Philosophie' von Pierra Jean George Cabanis (1757-1808)", σσ. 49-59

Blecker Johanna, "Über den Zusammenhang zwischen politischen und wissenschaftlichen Tendenzen in der deutschen Medizin um 1848", σσ. 60-75

Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999