ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1588
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Καραφύλλης, Γρηγόρης
Συγγραφέας: Βαρβούνης, Μανόλης Γ.
Συγγραφέας: Ἠλιούδης, Ἰωάννης Ν.
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Γεώργιος Στεφ.
Συγγραφέας: Παπαζήσης, Τριαντάφυλλος Δημ.
Συγγραφέας: Σπανός, Κώστας Β.
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ἀρχοντία Β.
Συγγραφέας: Χρυσοστόμου, Παῦλος
Συγγραφέας: Πετρονώτης, Ἀργύρης
Συγγραφέας: Βογιατζῆς, Φώτης
Συγγραφέας: Παπαθανάση-Μουσιόπουλου, Καλλιόπη
Συγγραφέας: Σκούρτης, Ἰωάννης Α.
Συγγραφέας: Κοντοβᾶς, Βασίλειος Θ.
Συγγραφέας: Γαλλῆς, Κ. Ι.
Συγγραφέας: Τουφεξῆς, Γεώργιος
Συγγραφέας: Γουριώτης, Γ. Κ.
Συγγραφέας: Ντρογκούλης, Γιῶργος Β.
Συγγραφέας: Σδρόλια, Σοφία
Συγγραφέας: Φλώρου, Καλ.
Συγγραφέας: Πασαλῆς, Ἀφ. Δ.
Συγγραφέας: Παπαγιάννης, Χ. Ι.
Συγγραφέας: Κατσαροῦ, Νικ.
Συγγραφέας: Σπυροπούλου, Ἄννα
Συγγραφέας: Σακέρογλου, Ἀθηνᾶ
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999