ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
13038
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κελεσίδου, Ἄννα
Συγγραφέας: Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Ἀσημομύτης, Βασίλειος
Συγγραφέας: Μικρογιαννάκης, Ἐμμανουὴλ Ι.
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ.
Συγγραφέας: Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, Ἀγγελική
Συγγραφέας: Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι.
Συγγραφέας: Μπιτσάκης, Εὐτύχης
Συγγραφέας: Νικολόπουλος, Φίλιππος
Συγγραφέας: Κωσταρᾶς, Γρηγόριος Φ.
Συγγραφέας: Κοντογιώργης, Γιῶργος Δημ.
Συγγραφέας: Γέμτος, Πέτρος Α.
Συγγραφέας: Ρήγα, Ἀναστασία-Βαλεντίνη Δ.
Συγγραφέας: Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά
Συγγραφέας: Δελλασούδας, Λαυρέντιος Γ.
Συγγραφέας: Κασσωτάκης, Μιχάλης
Συγγραφέας: Φακιολᾶς, Νίκος
Συγγραφέας: Lamb, David
Συγγραφέας: Μαρκεζίνη, Αἰκατερίνη
Συγγραφέας: Μπακονικόλα-Γκιάμα, Ἔλση
Συγγραφέας: Ρέλλος, Μιχαὴλ Δ.
Συγγραφέας: Τριανταφυλλίδου, Σοφία
Συγγραφέας: Φραγκομίχαλος, Κωνσταντῖνος
Συγγραφέας: Κουβέλη, Βασιλική
Ἐπιμελητής: Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Ἐπίκαιρα Φιλοσοφικὰ Προβλήματα [: Contemporary Philosophical Problems]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999