ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12720
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Popper, Karl Raimund
Συγγραφέας: Adorno, Wiesengrund Theodor
Συγγραφέας: Habermas, Jürgen
Συγγραφέας: Bachelard, Gaston
Συγγραφέας: Kuhn, Thomas S.
Συγγραφέας: Feyerabend, Paul Karl
Συγγραφέας: Foucault, Michel
Συγγραφέας: Koyré, Alexandre
Συγγραφέας: Carnap, Rudolf
Συγγραφέας: Lakatos, Imre
Συγγραφέας: Putnam, Hilary
Συγγραφέας: Canguilhem, Georges
Ἐπιμελητής: Κουζέλης, Γεράσιμος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999