ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
117
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Σαρδελῆς, Κώστας
Συγγραφέας: Ζαγκόρσκ, ἀρχιμανδρίτης Σεργίου
Συγγραφέας: Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ.
Συγγραφέας: Μεταλληνός, Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας: Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία
Συγγραφέας: Παλιούρας, Ἀθανάσιος
Συγγραφέας: Χρυσός, Εὐάγγελος
Βιβλιογραφία: Μάξιμος, ὁ Γραικός
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Ρωσικὴ Φιλοσοφία [: Russian Philosophy]
Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ [: History of Modern Hellenism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
16ος αἰώνας 1500 - 1549
16ος αἰώνας 1550 - 1599
20ος αἰώνας 1950 - 1999