ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἀπὸ τὸν Ψυχάρη στὸν Τριανταφυλλίδη » , Νέα Ἑστία, 66, 776 (1959), σσ. 1402-1412

2. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ γλώσσα τοῦ Καζαντζάκη » , Νέα Ἑστία, 66, 779 (1959), σσ. 90-95

3. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Ψυχάρη » , Νέα Ἑστία, 55, 644 (1954), σσ. 567-575

4. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ κοινὴ νεοελληνικὴ καὶ τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικό της » , Νέα Ἑστία, 52, 602 (1952), σσ. 990-994

5. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ προσφορὰ τῆς γλωσσικῆς ἐπιστήμης στὸν αἰώνα μας » , Νέα Ἑστία, 48, 563 (1950), σσ. 237-243

6. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ δίπλωση στὴ γλῶσσα » , Νέα Ἑστία, 45, 522 (1949), σσ. 436-437

7. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ δίπλωση στὴ γλῶσσα μας » , Νέα Ἑστία, 45, 521 (1949), σσ. 366-367

8. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ γλῶσσα τοῦ Κάλβου . Ἀπάντηση» , Νέα Ἑστία, 43, 502 (1948), σσ. 689-696

9. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Οὑμβέρτος Περνό » , Νέα Ἑστία, 42, 491 (1947), σσ. 15-18

10. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ γλῶσσα τοῦ Κάλβου » , Νέα Ἑστία, 40, 467 (1946), σσ. 157-167

11. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Τὸ γλωσσικὸ ἔργο τοῦ Τζαρτζάνου » , Νέα Ἑστία, 40, 460 (1946), σσ. 917-922

12. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Θωμόπουλος Γιάννης, “Γραμματικὴ τῆς νεοελληνικῆς κοινῆς” » , Νέα Ἑστία, 38, 435 (1945), σσ. 667-669

13. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ γλῶσσα τοῦ Παλαμᾶ » , Νέα Ἑστία, 34, 397 (1943), σσ. 229-277

14. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Δημοτικισμὸς καὶ Γλωσσολογία » , Νέα Ἑστία, 26, 309 (1939), σσ. 1489-1493

15. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Τριανταφυλλίδης Μανόλης, “Νεοελληνικὴ Γραμματική. Τόμος Α΄. Ἱστορικὴ εἰσαγωγή” » , Νέα Ἑστία, 23, 274 (1938), σσ. 783-787

16. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ δημοτικὴ γλῶσσα στὴν ἐπιστήμη » , Νέα Ἑστία, 12, 143-144 (1932), σσ. 1246-1251

17. Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π., «Ἡ τονικὴ μεταρρύθμιση » , Νέα Ἑστία, 9, 100 (1931), σσ. 210-211