ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Merlier, Octave, «Πρόλογος στὴν «Ἀσκητικὴ» τοῦ Ν. Καζαντζάκη » , Νέα Ἑστία, 66, 779 (1959), σσ. 96-105

2. Merlier, Octave, «Ὁ Μορέας καὶ ἡ Ἑλλάδα » , Νέα Ἑστία, 60, 707 (1956), σσ. 104-106

3. Merlier, Octave, «Νίκος Καζαντζάκης » , Νέα Ἑστία, 52, 607 (1952), σσ. 1337-1345

4. Merlier, Octave, «Ὁ δάσκαλός μου » , Νέα Ἑστία, 42, 491 (1947), σσ. 2-14