ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀργυριάδης, Ἰωάννης, «Περὶ τῆς ἐν Λονδίνῳ δημοτικῆς παιδεύσεως » , Πλάτων , 6, 3-4 (1884), σσ. 101-105

2. Ἀργυριάδης, Ἰωάννης, «Μηλιαράκης Α., “Ὁδηγὸς τῶν ἀπλῶν τοπογραφικῶν περιγραφῶν” » , Πλάτων , 4, 2-3 (1882), σσ. 99-100

3. Ἀργυριάδης, Ἰωάννης, «Εἰσαγωγή » , Πλάτων , 4, 1-2 (1881), σσ. 1-6