ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «Ὁ Φρόϋντ καὶ ἡ ψυχανάλυση » , Νέα Ἑστία, 59, 694 (1956), σσ. 700-717

2. Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ., Θρύλος, Ἄλκης, Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «Τρεῖς διαλέξεις γιὰ τὸν Παλαμᾶ » , Νέα Ἑστία, 43, 496 (1948), σσ. 275-277

3. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «Ἡ διακοσμητικὴ φυσιογνωσία » , Νέα Ἑστία, 14, 160 (1933), σσ. 854-860

4. Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν., «Γιατὶ ἐχρεωκόπησεν ἡ ποίηση . Τὰ βιολογικὰ καὶ κοινωνικὰ αἴτια» , Νέα Ἑστία, 8, 88 (1930), σσ. 864-868