ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀνανιάδης, Κ. Ι., «Ἡ ἀγροτικὴ ἐκπαίδευση στὰ πλαίσια τῆς γενικῆς παιδείας » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Α΄, 1, 6 (1964), σσ. 15-26

2. Μαραγκουδάκης, Γεώργιος Π., Ἀνανιάδης, Κ. Ι., «Ἀγροτικὴ καὶ ἀγροτεχνικὴ ἐκπαίδευση στὴν Ἑλλάδα » , Παιδαγωγικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἐπιθεώρησις-Α΄, 1, 5 (1964), σσ. 59-77