ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἄγρας, Τέλλος, «Κριτικὴ ἀνθολογία » , Νέα Ἑστία, 50, 585 (1951), σσ. 1509-1512

2. Ἄγρας, Τέλλος, «Ὁ Παλαμᾶς κριτικός » , Νέα Ἑστία, 34, 397 (1943), σσ. 355-362

3. Ἄγρας, Τέλλος, «Πλάτων Ροδοκανάκης . Ἕνας μικρὸς ἀποστάτης» , Νέα Ἑστία, 32, 373 (1942), σσ. 77-81

4. Ἄγρας, Τέλλος, «Δημοτικὴ γλῶσσα καὶ ποίηση » , Νέα Ἑστία, 309, 26 (1939), σσ. 1435-1439

5. Ἄγρας, Τέλλος, «Τὸ αὐριανὸ μυθιστόρημα » , Νέα Ἑστία, 19, 218 (1936), σσ. 138-140

6. Ἄγρας, Τέλλος, «Λογοτεχνία καὶ Βιβλιογραφία » , Νέα Ἑστία, 17, 197 (1935)

7. Ἄγρας, Τέλλος, «Ἡ συμβολιστικὴ πεζογραφία καὶ τὸ “Φθινόπωρο” τοῦ Κ. Χατζόπουλου » , Νέα Ἑστία, 17, 203 (1935), σσ. 510-518

8. Ἄγρας, Τέλλος, «Γιὰ τὸν ἐξοστρακισμὸ τῶν ἐπιθέτων » , Νέα Ἑστία, 13, 155 (1933), σσ. 619-620

9. Ἄγρας, Τέλλος, «Ἀντωνάκος Ἀντώνιος, “Σχολεῖον Ἐργασίας καὶ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά” » , Νέα Ἑστία, 9, 101 (1931), σσ. 273-275

10. Ἄγρας, Τέλλος, «Γιωσὲφ Ἐλιγιά » , Νέα Ἑστία, 10, 111 (1931), σσ. 828-829