ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Πολίτης, Λίνος, «Κοντὰ στοὺς νέους » , Νέα Ἑστία, 66, 776 (1959), σσ. 1413-1415

2. Πολίτης, Λίνος, «Σολωμοῦ “Ἰταλικὰ Ποιήματα”, μὲ ἔμμετρη μετάφραση καὶ σχόλια Κώστα Καιροφύλα καὶ πρόλογο τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπύρου Μελᾶ. Ἀθῆναι 1954. Σελ. 143 » , Νέα Ἑστία, 56, 657 (1954), σσ. 1666-1674

3. Πολίτης, Λίνος, «Ἡ πεζογραφία τοῦ Ψυχάρη . (Σχεδίασμα)» , Νέα Ἑστία, 55, 644 (1954), σσ. 698-700

4. Πολίτης, Λίνος, «Τὰ μαθητικά του χρόνια στὴν Καλαμάτα (1864-1868) » , Νέα Ἑστία, 55, 643 (1954), σσ. 509-513

5. Πολίτης, Λίνος, «Σολωμικὰ παραλειπόμενα » , Νέα Ἑστία, 48, 562 (1950), σσ. 1545-1557

6. Πολίτης, Λίνος, «Ἀργύρης Ἐφταλιώτης » , Νέα Ἑστία, 46, 537 (1949), σσ. 1444-1458

7. Πολίτης, Λίνος, «Ἡ βυζαντινὴ κληρονομιὰ καὶ ἡ λαϊκὴ παράδοση » , Νέα Ἑστία, 44, 505 (1948), σσ. 901-906

8. Πολίτης, Λίνος, «Ἐκδοτικὰ ζητήματα τοῦ Σολωμικοῦ ἔργου » , Νέα Ἑστία, 44, 514 (1948), σ. 1507

9. Πολίτης, Λίνος, «Χρονολογικὰ ζητήματα σὲ ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ » , Νέα Ἑστία, 36, 410 (1944), σσ. 636-640

10. Πολίτης, Λίνος, «Χρονολογικὰ ζητήματα σὲ ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ » , Νέα Ἑστία, 36, 36 (1944), σσ. 687-694

11. Πολίτης, Λίνος, «Ἡ θρησκευτικότητα τοῦ Σολωμοῦ » , Νέα Ἑστία, 32, 373 (1942), σσ. 50-55

12. Πολίτης, Λίνος, «Jenkins Romilly, “Dionysius Solomos”, Cambridge, University Press, 1940, 225 p. » , Νέα Ἑστία, 27, 322 (1940), σσ. 651-654

13. Πολίτης, Λίνος, «Γιὰ τὸ Σωλομικὸ “χαροπιέτε” » , Νέα Ἑστία, 24, 278 (1938), σ. 993

14. Πολίτης, Λίνος, « Σημείωμα περὶ τοῦ βιβλιογράφου Ἰωάννου Δούκα τοῦ Νεοκαισαρείτου», στό: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ἐν Αθήναις, Ἐπιτροπὴ Ἐκδόσεων καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, 1935, σσ. 587-595

15. Πολίτης, Λίνος, «August Heisenberg » , Νέα Ἑστία, 9, 97 (1931), σσ. 36-39