ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Ὁ Ντοστογιέβσκη βαδίζει πρὸς τὸν Χριστό » , Νέα Ἑστία, 60, 706 (1956), σσ. 1647-1665

2. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Βίκτωρ Οὑγκώ . Ὁ κοντοττιέρος τοῦ ρωμαντισμοῦ» , Νέα Ἑστία, 52, 602 (1952), σσ. 1001-1004

3. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Βίκτωρ Οὑγκώ . Ὁ κοντοττιέρος τοῦ ρωμαντισμοῦ» , Νέα Ἑστία, 52, 603 (1952), σσ. 1051-1055

4. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Βίκτωρ Οὑγκώ . Ὁ κοντοττιέρος τοῦ ρωμαντισμοῦ» , Νέα Ἑστία, 52, 601 (1952), σσ. 907-912

5. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Βίκτωρ Οὑγκώ . Ὁ κοντοττιέρος τοῦ ρωμαντισμοῦ» , Νέα Ἑστία, 52, 604 (1952), σσ. 1135-1137

6. Ἀθανασιάδης, Τάσος, «Κανελλόπουλος Παναγιώτης, “Ὄλιβερ Κρόμβελ. Βιογραφικὸ χρονικὸ σὲ πράξεις πέντε” » , Νέα Ἑστία, 43, 493 (1948), σσ. 127-1129