ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, Ὁ Κύκλος τῶν Στοχασμῶν, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Γεωργίου Φέξη, 1964, 183 σ.

2. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Ὁ Νίκος Καζαντζάκης καὶ ἡ φιλοσοφία του » , Νέα Ἑστία, 66, 779 (1959), σσ. 145-154

3. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Ἡ ψυχὴ καὶ ἡ μηχανή » , Νέα Ἑστία, 58/1, 677 (1955), σσ. 1188-1198

4. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Τὸ ἀπειροτατικὸν καὶ τὸ θεοσεβικὸν στὴ φιλοσοφία τοῦ Καΐρη » , Νέα Ἑστία, 54, 626 (1953), σσ. 1119-1120

5. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, Ἡ λυρικὴ φιλοσοφία, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Μ. Βασιλείου, 1953, 158 σ.

6. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Ἕνας δύσκολος ὁρισμός . Τί εἶναι τέχνη» , Νέα Ἑστία, 53, 613 (1953), σσ. 112-114

7. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, «Ἡ λυρικὴ φιλοσοφία » , Νέα Ἑστία, 34, 396 (1943), σσ. 1411-1412

8. Ἀποστολόπουλος, Ντίμης, Ὀκτὼ μεταφυσικὰ κεφάλαια, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Μ. Βασιλείου, 1938, 131 σ.