ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἀνθρωπολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 3 (1933), σσ. 289-312

2. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἀνθρωπολογία . Γ΄. Κατάστασις ἠθική» , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Δ΄ 1933), 4, 2 (1933), σσ. 207-226

3. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἀνθρωπολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 2 (1932), σσ. 185-199

4. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἀνθρωπολογία » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Γ΄ 1931-1932), 3, 3 (1932), σσ. 301-318

5. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Φιλοσοφίαν » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 3 (1931), σσ. 305-333

6. Ἀντωνιάδης, Βασίλειος, «Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Φιλοσοφίαν » , Ἀρχεῖον φιλοσοφίας καὶ θεωρίας τῶν ἐπιστημῶν (Τόμος Β΄ 1930 - 1931), 2, 2 (1930), σσ. 141-174