ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., Φειδᾶς, Βλάσιος, Πάσχος, Πάσχος Β., Γόνης, Δημήτριος Β., Ἠλιούδης, Ἰωάννης Ν., Μπουγάτσος, Ἰωάννης Δ., Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Γ., Μανίκας, Κωνσταντῖνος Ι., Ἀντωνόπουλος, Νικόλαος, Κωνσταντινίδης, Ἐμμανουὴλ Ι., Καρανίκας, Χρῆστος, Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος Γ., Πρακτικὰ Συνεδρίου , Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, 25/05/1996, Ἀθῆναι, Κοινότης Τσαριτσάνης, 1998, 308 σ.