ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Τριανταφυλλίδης καὶ ἡ γλῶσσα τοῦ σχολείου » , Νέα Ἑστία, 66, 776 (1959), σσ. 1433-1439

2. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ λογοτέχνης Δελμοῦζος » , Νέα Ἑστία, 64, 750 (1958), σσ. 1428-1430

3. Ξύδης, Θεόδωρος, «Προσῳδιακὰ χριστιανικὰ ποιήματα » , Νέα Ἑστία, 64, 747 (1958), σσ. 1198-1206

4. Ξύδης, Θεόδωρος, «Τὰ ὀστᾶ τοῦ Κάλβου » , Νέα Ἑστία, 58/1, 678 (1955), σσ. 1307-1308

5. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ ὑμνογράφος Γερμανὸς ὁ Ὁμολογητής » , Νέα Ἑστία, 57, 663 (1955), σσ. 244-251

6. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Ψυχάρης καὶ ἡ ἐθνικὴ ἰδέα » , Νέα Ἑστία, 55, 644 (1954), σσ. 618-623

7. Ξύδης, Θεόδωρος, «Σχεδίασμα τῆς μετρικῆς τοῦ Σικελιανοῦ » , Νέα Ἑστία, 55, 639 (1954), σσ. 237-240

8. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Χριστιανικὸς καὶ Ἑλληνικὸς παλμὸς στὴν Κυπριακὴ ποίηση » , Νέα Ἑστία, 56, 659 (1954), σσ. 213-217

9. Ξύδης, Θεόδωρος, «Σχεδίασμα τῆς μετρικῆς τοῦ Σικελιανοῦ » , Νέα Ἑστία, 55, 638 (1954), σσ. 158-164

10. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ἐγκώμια » , Νέα Ἑστία, 53, 621 (1953), σσ. 643-650

11. Ξύδης, Θεόδωρος, «Τὸ ἔργο της » , Νέα Ἑστία, 51, 599 (1952), σσ. 817-821

12. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Σικελιανὸς καὶ ὁ ἀρχαῖος μῦθος » , Νέα Ἑστία, 52, 611 (1952), σσ. 37-47

13. Ξύδης, Θεόδωρος, «Δημ. Σαράτσης » , Νέα Ἑστία, 49, 566 (1951), σσ. 208-209

14. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Κάλβος στὴν παιδεία » , Νέα Ἑστία, 40, 467 (1946), σσ. 168-173

15. Ξύδης, Θεόδωρος, «Δημοσιεύματα καὶ χειρόγραφα τοῦ Ἀχιλλ. Α. Τζαρτζάνου » , Νέα Ἑστία, 40, 460 (1946), σσ. 936-942

16. Ξύδης, Θεόδωρος, «Σολωμὸς καὶ Κάλβος » , Νέα Ἑστία, 38, 439 (1945), σσ. 850-851

17. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ὁ Χατζόπουλος στὴ σχολαστικὴ λογοτεχνία » , Νέα Ἑστία, 28, 332 (1940), σσ. 1301-1303

18. Ξύδης, Θεόδωρος, «Ἀποστολάκης Γιάννης, “Ὁ Κρυστάλλης καὶ τὸ δημοτικὸ τραγούδι” » , Παιδαγωγική, 2, 4 (1938), σσ. 160-169