ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀντωνιάδου, Σοφία, «Νέα ρεύματα στὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία . (Ἀπὸ τὸ 1922 κ' ἔπειτα)» , Νέα Ἑστία, 46, 531 (1949), σσ. 1034-1040

2. Ἀντωνιάδου, Σοφία, «Νέα ρεύματα στὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία . (Ἀπὸ τὸ 1922 κ' ἔπειτα)» , Νέα Ἑστία, 46, 532 (1949), σσ. 1125-1130