ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης, Τὸ ἐγὼ ἐκτὸς πάσης ἀμέσου ἀποκαλύψεως φιλοσοφοῦν περὶ τοῦ οὐκεγὼ σχετικοῦ τε καὶ ἁπολύτου. Μέρος πρῶτον. Περὶ τῆς ὑπάρξεως καὶ γνώσεως τοῦ σχετικοῦ οὐκεγώ, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1901, 395 σ.

2. Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης, Ἀριστοτέλους θεωρία περὶ τῶν ἠθικῶν καὶ τῶν διανοητικῶν διαφορῶν τῶν ἀνθρώπων, Ἐν Ἀθήναις, Ὁ Παλαμήδης, 1886, 96 σ.