ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς, «Τὸ σύγχρονο ἰταλικὸ θέατρο » , Νέα Ἑστία, 67, 781 (1960), σσ. 83-91

2. Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς, «Ὁ Φώσκολος ἦταν Ἰταλὸς ἢ Ἕλληνας; » , Νέα Ἑστία, 66, 768 (1959), σσ. 884-885

3. Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς, «Ὁ ποιητὴς ποὺ γελᾶ καὶ πεθαίνει » , Νέα Ἑστία, 59, 689 (1956), σσ. 401-403

4. Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς, «Τὸ μνημόσυνο τοῦ 1938 » , Νέα Ἑστία, 55, 644 (1954), σσ. 747-748