Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
9483
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Αὐγελῆς, Νίκος Γ.
Βιβλιογραφία: Wittgenstein, Ludwig
Τίτλος:
Zu Wittgensteins Konzeption der Philosophie
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1983
Συνέδριο:
Proceedings of the International Wittgenstein Symposium (7th)
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Epistemology and Philosophy of Science - Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Kirchberg / Wechsel (Austria)
Ἔτος Ἔκδοσης:
1983
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 456-459
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Ἀναλυτικὴ Φιλοσοφία [: Analytical Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Γλώσσας [: Philosophy of Language]
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΑΥΓ 01-7324