Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
868
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἠθικὴ [: Ethics]
Κορυδαλικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους - Κορυδαλισμὸς [: The Interpretation of Aristotle by Korydaleus]
Νεοελληνικὸς Ἀριστοτελισμὸς [: Modern Greek Aristotelianism]
Φυσικὴ Φιλοσοφία [: Natural Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1600 - 1649
20ος αἰώνας 1950 - 1999