Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
8633
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Poggi, Alfredo
Βιβλιογραφία: Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ.
Τίτλος:
Postilla
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto
Τεῦχος:
6
Ἔτος:
1931
Ἔτος Ἔκδοσης:
1931
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 9-19
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀξιολογία - Φιλοσοφία τῶν Ἀξιῶν [: Axiology – Philosophy of Values]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΤΣΑ Κ 01-1439