Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
8606
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ.
Τίτλος:
L' art contemporain et ses critiques
Ὑπότιτλος:
Discours
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1960
Συνέδριο:
Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Αἰσθητικῆς
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Αἰσθητικὴ
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ἀθῆναι
Ἔτος Ἔκδοσης:
1960
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 22-28
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΤΣΑ Κ 01-12219