Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
8422
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Weber, F.
Βιβλιογραφία: Τατάκης, Βασίλειος Ν.
Τίτλος:
Tatakis Basilios, “Storico della filosofia e filosofo greco, n. nell'isola di Andros il 31 dic. 1896”
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Enciclopedia Filosofica
Firenze
Le lettere
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Τόμος:
Τόμος Η΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 86-87
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλοσοφία [: Byzantine Philosophy]
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας [: History of Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΤΑΤ 04-15645