Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
77
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Gamillscheg, E.
Βιβλιογραφία: Βησσαρίων
Βιβλιογραφία: Labowsky, Lotte
Τίτλος:
Labowsky Lotte, “Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana”. Six early inventories
Ὑπότιτλος:
[Sussidi eruditi, 31.] Rom, Ed. Di Storia e Letteratura 1979. XIV, 547 S.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
75
Ἔτος:
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 28-29
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κατάλογοι Χειρογράφων [: Manuscript Catalogues]
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΗΣ 01-7521