Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
7673
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀνώνυμος
Βιβλιογραφία: Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π.
Τίτλος:
E. P. Papanoutsos, “The Universe of Literary Creation (Ὁ κόσμος τῆς φιλολογικῆς δημιουργίας)”. Ἄρθρο στὸ περ. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, τόμ. 34, 1976, σσ. 301-303
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Νέα Δομή
Τεῦχος:
7
Ἔτος:
1976
Ἔτος Ἔκδοσης:
1976
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 18-19
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνεται περίληψη του ἄρθρου τοῦ Ε. Παπανούτσου "The Universe of Literary Creation (Ὁ κόσμος τῆς φιλολογικῆς δημιουργίας)".
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΑΠΑΝ 09-1282