Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
7108
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Hamberg, Per Gustaf
Βιβλιογραφία: Μιχελῆς, Παναγιώτης Α.
Τίτλος:
Pallas Athena à la cour de Stockholm en 1649
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Εἰς μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελῆ
Ἀθῆναι
Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Αἰσθητικῆς
1972
Ἔτος Ἔκδοσης:
1972
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 442-449
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Τέχνης [: History of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1650 - 1699
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΜΙΧ Π 02-8739ΜΒ