Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
6702
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μαλεβίτσης, Χρῆστος
Τίτλος:
Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Ποῦ ὀφείλεται ὁ ἐκδοτικὸς ὀργασμός
Ὑπότιτλος:
Μιὰ ἔρευνα στὴν ὁποία πολλοὶ “πνευματικοὶ ἄνθρωποι” ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Δημιουργίες
Τεῦχος:
4
Ἔτος:
1971
Ἔτος Ἔκδοσης:
1971
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 105-108
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐπίκαιρα Φιλοσοφικὰ Προβλήματα [: Contemporary Philosophical Problems]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΜΑΛΕΒ 02-3438