Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
6555
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μερεντίτης, Κωνσταντῖνος Ι.
Βιβλιογραφία: Λούβαρις, Νικόλαος Ι.
Βιβλιογραφία: Spranger, Eduard
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Σύγχρονη Φιλοσοφία [: Modern Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ψυχολογίας - Γνωσιοεπιστήμη [: Philosophy of Psychology – Cognitive Science]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999