Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
6383
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Λαμπρίδη, Ἕλλη
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Τίτλος:
Die Erkenntnisprinzipien bei Aristoteles
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Διδακτορικὲς Διατριβὲς
Τόπος Ἔκδοσης:
Leipzig
Ἐκδόσεις:
Buchhandlung Paul John
Ἔτος Ἔκδοσης:
1919
Ἀριθμὸς Σελίδων:
117 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Λογικὴ [: Logic]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ψυχολογίας - Γνωσιοεπιστήμη [: Philosophy of Psychology – Cognitive Science]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΛΑΜΠ Ε 01-3985
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: 1 2 3 4 5 6 7 8