Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
58
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Λαμψίδης, Ὀδυσσέας
Βιβλιογραφία: Βησσαρίων
Βιβλιογραφία: Τραπεζούντιος, Γεώργιος
Τίτλος:
Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
35
Ἔτος:
1935
Ἔτος Ἔκδοσης:
1935
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 15-17
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Πλατωνισμὸς - Ἀριστοτελισμὸς [: Platonicism – Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΗΣ 01-7559