Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
539
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Podskalsky, Gerhard
Βιβλιογραφία: Ζήσης, Θεόδωρος Ν.
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Τίτλος:
Zeses Th. N., “Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος-Συγγράμματα-Διδασκαλία”. Thessalonike, Πατρ. Ἵδρυμα Πατερ. Μελετῶν [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 30], 1980, 555 σ.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
77
Ἔτος:
1984
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 440-462
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΧΟΛ 01-7600