Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
524
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Jugie, Martin
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Τίτλος:
Ecrits apologetiques de Gennade Scholarios à l' adresse des Musulmans
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Βυζάντιον
Τόμος:
5
Ἔτος:
1929-1930
Ἔτος Ἔκδοσης:
1929-1930
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 295-314
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλολογία [: Byzantine Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΧΟΛ 01-7555