Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
514
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Dräseke, Johannes
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Τίτλος:
Zu Georgios Scholarios
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
4
Ἔτος:
1895
Ἔτος Ἔκδοσης:
1895
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 561-580
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Μεσαιωνική, Σχολαστικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους [: Medieval, Scholastic Interpretation of Aristotle]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Πλατωνισμὸς - Ἀριστοτελισμὸς [: Platonicism – Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
19ος αἰώνας 1850 - 1899
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΧΟΛ 01-7539